Stichting Vluchtelingen Vrouwen Raad (VVR)

Stichting Vluchtelingen Vrouwen Raad (VVR) is een interculturele organisatie van vluchtelingen vrouwen.
De VVR behartigt belangen en bevordert volwaardige participatie van vluchtelingenvrouwen in de Nederlandse samenleving.

De VVR organiseert ook thema-bijeenkomsten over: werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid en opvoeding van kinderen.
Samen met het Vrouwen Empowerment Centrum en andere organisaties worden bijeenkomsten over huiselijk geweld georganiseerd.

Locaties

NoLimit
Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend