Stichting 2e Kans

Telefoon: 020 619 3265
Fax: 020 667 3493

Stichting 2e Kans is opgericht voor mensen die zich in kwetsbare positie bevinden. We ontplooien initiatieven die hen krachtiger maken en die ervoor zorgen dat ze erbij horen en een hoopvol perspectief hebben.

Vooral coaching, trainingen en cursussen gericht op persoonlijke ontwikkeling en sollicitatie.
Ook organiseert Stichting 2e kans thema projecten, bijvoorbeeld: stop kindermishandeling, stop huiselijk geweld en armoedebestrijding.

Locaties

Karel Doormanstraat 125, 1055 VE Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend